Tietosuojalausunto

LaadittuPäivitettyRekisterinpitäjä
05.09.201401.09.2017Hannele Ohmeroluoma

1. Rekisterinpitäjä

Hannele Ohmeroluoma
Rantaladontie 7
03250 OJAKKALA

Puhelin: 050 303 16 18
Sähköposti: ohmerha@luukku.com

Fysio Ohmeroluoma Oy
Y-tunnus: 2770575-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hannele Ohmeroluoma
Rantaladontie 7
03250 OJAKKALA

Puhelin: 050 303 16 18
Sähköposti: ohmerha@luukku.com

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen (kuntoutujan) hoitamiseksi (henkilölaki 10§ ja 24§). Käytän Acute-asiakashallintaohjelmaa, jossa varmuuskopiointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan (kuntoutujan) nimi, sosiaaliturvatunnus ja yhteystiedot. Potilasasiakirjat, jossa terapiasuunnitelmat, kuntoutuksen toteutus ja terapiaseloste. Yhteistyökumppaneiden yhteystiedot ja laskutus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerääntyvät omasta kuntoutustoiminnasta. Saan tiedon joko asiakkaalta (kuntoutujalta) itseltään. Maksusitoumukset tulevat sopimusyhteistyökumppaneilta: KELA, HUS, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Lohjan kaupunki, terveyskeskukset ja yksityiset terveysasemat.

Kirjallinen rekisteröidyn suostumus kaikilla asiakkailla (kuntoutujalla).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietojen luovutuksesta on tehty asiakkaan (kuntoutujan) kanssa kirjallinen suostumus. Suostumuksessa luvat tietojen tallentamiseen keskitettyyn rekisteriin ja terveystietojen luovuttamiseen hoitolaitoksen sisällä hoitosuhteen niin edellyttäessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä. Tarvittaessa myös yhteys hoitavaan lääkäriin ja hoidosta lähettäneelle taholle. Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa.

ATK:lla käsiteltävä aineisto suojataan Acuten potilashallinto-ohjelman kautta varmuuskopiointi ja tietojen suojaus. Acuten potilashallintaohjelmaan päästään käyttäjätunnuksella, salasanalla ja salasanakoodilla, joka vaihtuu sovituin aikavälein.

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaan (kuntoutujan) tulee ottaa yhteyttä hoitavaan fysioterapiaan, joka tarkastaa asiakastiedot asiakkaan (kuntoutujan) kanssa yhdessä.

Referenssi: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilötietonsa. Asiakkaan (kuntoutujan) tulee ottaa yhteyttä hoitavaan fysioterapiaan, joka päivittää asiakastiedot asiakkaan (kuntoutujan) kanssa yhdessä.

Referenssi: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltäytyä häntä itseään koskevien tietojen ilmoittamisesta ulkopuolisille.