You are currently viewing Mitä on allasterapia?

Mitä on allasterapia?

Allasterapia

Allasterapia tarkoittaa veden ominaisuuksia (esimerkiksi tiheys, hydrostaattinen paine, nostevoima, virtaus, pyörteisyys) hyväksikäyttäen tehtävää fysioterapiaa.  Altaassa asiakas pystyy aktiivisesti tekemään sellaisiakin liikkeitä, jotka kuivalla maalla eivät onnistu.

Vesi on tiheämpää kuin ilma. Tästä syystä vesi antaa tukevuuden tunteen asiakkaalle ja helpottaa tasapainon ylläpitämistä.  Lisäksi vesi on turvallinen ja tehokas hoitomuoto liikerata- ja lihasvoimaharjoitteluun.

Veden vastus hidastaa liikenopeutta ja antaa asiakkaalle aikaa reagoida tasapainossa tapahtuviin muutoksiin. Veden paine vähentää turvotusta ja helpottaa lihaskipuja. Vedessä sydämen toiminta tehostuu sekä syke ja verenpaine laskevat. Hydrostaattisen paineen avulla ihminen kevenee vedessä, jolloin kävely on helpompaa.

Kenelle allasterapia sopii?

Allasterapia sopii kaiken ikäisille. Etenkin sellaiselle asiakkaalle, jolle liikkuminen maalla on haasteellista ja  tasapainon hallinta on heikkoa. Vesi on mieluinen harjoitteluympäristö vapauttaen liikkumaan kolmiulotteisesti ja ohjaa lihastoiminnan aktivoitumista. Allasterapia sopii myös sellaiselle asiakkaalle, jolla on neurologinen sairaus, lihasheikkous, nivelongelma tai kehitysvamma.

Yleensä allasterapia  toteutetaan altaassa, jonka lämpötila on 29-32 °C, jolloin veden lämpötila on miellyttävä ja asiakas ei palele allasterapian aikana.

Allasterapia, Fysio Ohmeroluoma Oy