Potilasasiamies

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain perusteella. Hoito ei saa loukata potilaana olevan henkilön ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaalla on oikeus saada tietoa terveydentilastaan, hoidon vaikutuksista, mahdollisista riskitekijöistä ja hoitovaihtoehdoista. Hoitoon on oltava potilaan suostumus.

Fysio Ohmeroluoma Oy:n potilasasiamies on Ismo Saarinen, joka tarvittaessa neuvoo potilasta muistutuksen, kanteen tai korvaushakemuksen teossa.

Potilasasiamiehen yhteystiedot

Potilasasiamies, Fysio Ohmeroluoma Oy